MAMUZ az asparni kastélyban és a MAMUZ Mistelbachban

Az asparni kastélyban „Bauen und Wohnen im Mittelalter“ címmel tekinthetünk meg egy tárlatot a középkori építészetről és lakhatásról, míg Mistelbachban a „MAYA“ kiállítás kerül megrendezésre.

VIGYÁZZAT, ÉPÍTÉSI TEÜLET

Az „ACHTUNG BAUSTELLE. Bauen und Wohnen im Mittelalter“ című kiállítás 2020. március 18. és november 22. között mutatja be, hogy hogyan dolgoztak a középkor építőmeseterei. Hogyan épültek a középkorban az egyszerű házak és a nagy várak? Milyen anyagokat és eszközöket használtak? Melyik épület milyen funkciót töltött be? Annak érdekében, hogy a lehető leglátványosabban válaszolják meg a kérdéseket, a szabadtéri régészeti feltáróhelyen felépítenek egy korai középkori templomot is. A tárlat a mezőgazdaságot és az akkori étrendet is bemutatja, valamint betekintést nyújt a falvak, városok, várak és kolostorok háztartásába és kereskedelmébe Alsó-Ausztria és Csehország határvidékén.

MAJÁK

Lakóhelyük több mint 100 nagy várossal a Kr. u. 250 és 900 közötti virágkorszak legnépesebb vidéke volt a világon. A maja civilizáció, egy társadalom meglepő vívmányokkal a művészet és a tudomány terén: Közép-Amerika őserdeinek mélyén még manapság is ott magasodnak e lenyűgöző magasan fejlett kultúra impozáns kőtemplomai és palotái. 2020-ban a MAMUZ Museum Mistelbach egy kiállítást szentel a maják mondákkal övezett kultúrájának és ezzel 25 év után az első maja-bemutatót tartja meg Ausztriában. A kiállítás betekintést nyújt a maják életvilágába Guatemala trópusi síkságain és vulkanikus magaslatain. Hogyan sikerült a majáknak Guatemala trópusi síkságain és vulkanikus magaslatain az éghajlati viszontagságok ellenére egy virágzó kultúrát létrehozni? Hogyan szervezték meg az együttélést és végül mi vezetett az összeomláshoz? A tárlat több mint 200 eredeti tárgyat mutat be Középamerikából, melyek között találni olyanokat is, melyek először járnak Európában: A legérdekesebbek közé tartoznak a Jadéból származó kiállítási tárgyak.