Stockeraui Szent Kálmán Melkben

Szent Kálmán legendája: Avagy hogyan lett az ír királyi sarjból Ausztria védőszentje.

Melk városát és a bencés rendi apátságot jelentős mértékben határozza meg Szent Kálmán személye, akit itt, magasan a Duna felett az apátság templomában helyeztek örök nyugalomra.

Otthonából, Írországból indult zarándoklatra Jeruzsálembe, majd Stockerauban az ismeretlen nyelve és a szokatlan ruházata miatt kémnek hitték, megkínozták, majd egy kiszáradt bodzafára felakasztották. Így járt Szent Kálmán 1012-ben, aki a monda szerint egy ír királyfi volt. Csak akkor kezdett derengeni a stockerauiaknak, hogy nem mindennapi embert akasztottak fel, amikor a bitófaként szolgáló fa újra kivirágzott, ill. a kivégzett kém teste nem indult oszlásnak. Felfigyelt a csodákra I. Henrik osztrák őrgróf is, aki 1014-ben Kálmán holttestét a várába vitette Melkbe, ahol vértanúként temették el.

A város, ország és az apátság védőszentje

Melk akkoriban a Babenbergerek központja volt, akik 976 óta uralkodtak az Ostarrîchi nevű őrgrófságon, egy kis területen Bajorország keleti vidékén, melyet a Babenberger-ház egyre csak növelt. Szent Kálmán holttestének áthelyezésével Melk jelentősége fokozódott. A mártír sírja azonban nemcsak tekintélyt hozott a városnak, hanem egy fontos alapítást is: A sírnál 1089-ben egy bencés rendi kolostort hoztak létre. Ennek templomában napjainkban is ott pihen sírjában a vértanú. Szent Kálmán a Babenberger-ház, Melk városa és később Ausztria védőszentje lett.

Éljen Szent Kálmán

Melkben még manapság is különböző módokon méltatják a szentet. A városházatér közepén áll a Szent Kálmán-kút a szent szobrával. A városban 1451 óta minden október 13-án tartják a Kolomanikirtagot. Szintén ezen a napon tartanak egy istentiszteletet az apátságban a szent tiszteletére, amin a szentostyát a bodzabokor alakú Kálmán-monstrancia rejti. A szent földi maradványait rejtő szarkofág, egy szobor a bejárat mellett, értékes műtárgyak, mint pl. egy későgótikus fakép vagy egy barokk relikvia, ill. az apátság számos terme, valamint a Szent Kálmán-terem, a Szent Kálmán-udvar és a Szent Kálmán-harang mind-mind a védőszentnek állít emléket.